S Charbonneau VP R&I uOttawa headshot

S Charbonneau VP R&I uOttawa headshot